• Vielse

    Vielse

    i slotskirken

Papirarbejde

Da det er vores egen lokale præst, som er kirkebogs-førende, og derfor skal udfærdige vielsesattest i forbindelse med jeres bryllup, skal vi have oplyst følgende:

Brudeparrets fulde navne
CPR nr.
Tlf. nr.
E-mail

Ved vielsen skal der medvirke 2 vidner. Vidnerne skal ikke foretage sig noget rent praktisk ud over at være til stede under selve vielsen, vidnerne bevidner at vielsen har fundet sted. Ofte vælger parrene forældre, venner eller familie-medlemmer til dette. Vi skal have oplysninger om vidnernes fulde navne og adresser.

Navn på præst.

Tidspunkt for vielsen.

I er velkomne til at sende ovenstående oplysninger direkte til præste-sekretæren – hun hedder Birgitte Nyborg Andreasen og har e-mail bina@km.dk

I god tid inden vielsen skal I have en Prøvelsesattest – og evt. søge navneændring. En prøvelsesattest får man hos ens egen kommune. For at få denne attest, skal man udfylde en Ægteskabserklæring.

Ægteskabserklæringen udfyldes digitalt på www.borger.dk/Sider/Naar-I-vil-giftes.aspx
Her kan I også læse mere om prøvelsesattest, navneændring m.v.

Når I har fået prøvelsesattesten, skal præstesekretæren have den originale attest tilsendt.

Voldum-Rud Pastorat
c/o Grundfør Sogn
Skolestien 2
Grundfør
8382 Hinnerup
Att. Birgitte Nyborg Andreasen

Clausholm ligger i Voldum Sogn, Favrskov Kommune.

 

Velsignelse:

Jeres fulde navne og CPR-nr.
Klokkeslæt i slotskirken
Navn på jeres præst
Kopi af jeres vielsesattest.

I er velkomne til at sende ovenstående oplysninger direkte til præste-sekretæren – hun hedder Birgitte Nyborg Andreasen og har e-mail bina@km.dk

I må også meget gerne sende pr. alm. post til:
Voldum-Rud Pastorat
c/o Grundfør Sogn
Skolestien 2
Grundfør
8382 Hinnerup
Att. Birgitte Nyborg Andreasen