• Bryllup

    Bryllup

    Clausholm Slot

Aflevering

Nøglen skal afleveres senest søndag kl. 16.00. Kontakt Klaus Edgert på mobil 30 350 650, når I er færdige med oprydning i selskabslokalet, og klar til at aflevere nøglen.

Efter I har afleveret nøglen/lokalet, bliver alt service talt op, og hvis der mangler noget, vil det blive fratrukket depositum. Hvis I allerede ved aflevering er klar over, at der er slået noget i stykker, må I meget gerne gøre opmærksom på dette ved afleveringen. Men det vil altid være den efterfølgende optælling, der bestemmer et evt. fradrag i depositum.

Det er også en god idé at oplyse om eventuelle fejl og mangler. Hvis I oplever, at der er ting, der ikke er i orden allerede under borddækningen eller festen, er det meget vigtigt, at I kontakter Klaus, og giver besked! Så vil vi gøre alt hvad vi kan for at rette op på det.

Vi er meget omhyggelige med at gennemgå alt efter hver fest, men det kan ske, at vi overser noget. Derfor er det vigtigt, at I siger til, hvis der er ting, der ikke er i orden. Og sig det med det samme - ikke efter festen, men omgående!

Senest 4 hverdage efter jeres fest overfører vi depositum til jeres bankkonto. Husk at oplyse reg.nr. og kontonr. til e-mail bb@clausholm.dk